Pensioen 51 is een professioneel onafhankelijk kwaliteitsbureau voor pensioenvraagstukken. Het bureau is zeer ervaren op het gebied van pensioenjuridische ondersteuning en het maken van pensioenberekeningen. Een juiste en heldere communicatie is de specialiteit.

 

Pensioen 51 geeft pensioenjuridisch advies en trainingen aan:

- accountants en belastingadviseurs

- HR-adviseurs

- werkgevers

- directeur-grootaandeelhouders

- ondernemingsraden en vakorganisaties

- Pensioenuitvoerders

 

Daarnaast is een hoofdactiviteit het schrijven van artikelen voor verschillende vak- en dagbladen.

Ook kan Pensioen 51 worden ingeschakeld voor opdrachten, projecten en werkzaamheden op interim basis. Het bureau werkt volledig onafhankelijk van pensioenuitvoerders en hun producten.